nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Egyházak / Református / Misszió oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
december 2022
előre
Misszió

A LÁBATLANI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2008. ESZTENDŐRE

A Lábatlani Református lap eddig megjelent számait itt olvashatja....

Beszámoló az Alapítvány 2007. évi gazdálkodásáról

2007. évi beszámoló és mérleg

2007. évi eredménylevezetés

Misszió munkaterv 2010-re

A Lábatlani Református Egyházközösség Működésének és Társadalmi, Egyházi, Karitatív célkitűzéseinek Támogatására Alapítvány
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉV

Közhasznúsági melléklet 2012.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG WEBOLDALA itt érhető el.

ISTENTISZTELETI ALKALMAK: Istentiszteleteket minden vasárnap de. 10 órakor tartunk a lábatlani templomban. A nyergesújfalui imaházban a hónap 4. vasárnapját kivéve szintén minden vasárnap van istentisztelet. (A hónap negyedik vasárnapján az evangélikusok tartanak istentiszteletet az imaházban.) Sátoros ünnepeken az ünnep mindkét napján esti istentisztelet is van a lábatlani gyülekezeti teremben.

A lábatlani istentiszteletek előtt rendszeresen tartunk énektanításokat kántorunk, Daróczi Gabriella vezetésével. Nyergesújfalun az istentiszteletek előtt a lelkipásztor végzi az énektanítást, Darányi Zsófia pedig a kántori szolgálatot.
madár
A lábatlani magántulajdonban álló Oltalom Idősek Otthonában minden hónap 4. vasárnapján du. 3 órakor református istentisztelet van az ottlakó református vallásúak számára, mely alkalomra a lelkipásztort rendszeresen elkíséri a gyülekezet gondnoka, illetve néhány asszonytestvér a gyülekezetből. 2006. júliusában a nyergesújfalui római katolikus Szent Mihály idősek otthonának református vallású lakói részéről is igény jelentkezett református istentiszteletek tartására. Azóta előzetes egyeztetés alapján minden hónapban tartunk ott református istentiszteletet s ezt a 2008. évben is folytatni szeretnénk.

Hétköznapokon az adventi időszakban tartunk istentiszteleteket kedden és csütörtökön este 6 órakor. A hétköznapra eső ünnepeken (nagypénteken, áldozócsütörtökön) szintén este 6-kor a templomban van az istentisztelet,  Nyergesújfalun pedig du. 4 órakor. Október 31-én du. 5 órakor és december 31-én este 6 órakor kezdődik az istentisztelet Lábatlanon (Nyergesen mindkét ünnepen 4 órakor).  

Május 1-én a Gerenday-házban immár 4. alkalommal szervezi meg a lábatlani Önkormányzat az Erdélyből ideszármazottak találkozóját, melyen istentiszteletet tart a lelkipásztor, és a gyülekezet számos Erdélyből áttelepült tagja is jelen lesz.

  BIBLIAÓRÁK:  Bibliaórák a nyergesújfalui imaházban vannak minden hónap első péntekén du. 4 órakor. (Júniustól augusztusig nyári szünet van.)

ÚRVACSORAI ALKALMAK: Az úrvacsorák számát a 2005. évben emelte a Presbitérium évi 12-re, így 2008-ban a következő napokon tartunk úrvacsoraosztást:

1/ Január 1-én

2/ Február 10-én, böjt 1. vasárnapján;

3/ Március 23-án és 24-én, húsvétkor (Lábatlanon az ünnep mindkét napján, Nyergesújfalun  az 1. napon);

4/ Május 4-én, a konfirmáció alkalmával;

5/ Május 11-én és 12-én, pünkösdkor (Lábatlanon az ünnep mindkét napján, Nyergesújfalun  az 1. napon);

6/ Június 29-én, Péter-Pál napján;

7/ Augusztus 17-én, vasárnap az új kenyérért való hálaadásképpen;

8/ Szeptember 7-én  (tanévkezdés)

9/ Október 26-án (a reformációi ünnepkörben);

10/ November 9-én (új borért való hálaadásképpen);

11/ November 30-án (advent 1. vasárnapján);

12/ December 25-én, és 26-án karácsonykor (Lábatlanon az ünnep mindkét napján, Nyergesújfalun az 1. napon).  

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETEK: A 2008. esztendőben az ökumenikus alkalmakat 2 évi szünet után ismét megtartjuk a hivatalosan kijelölt időpontban: január 20-án du. 4 órakor a lábatlani református templomban, 27-én pedig a lábatlani Szent István római katolikus templomban.

SZERETETVENDÉGSÉGEK: Szeretetvendégséget szervezünk a református templomban tartandó ökumenikus istentisztelet után a gyülekezeti teremben. Májusban Lábatlan testvértelepülésével, a szlovákiai Karva Hagyományőrző Egyesületével közösen készülünk megünnepelni a Rákóczi-féle szabadságharc 300 éve Lábatlanon és Karván történt igen jelentős, az egész ország életére kiható eseményeit. Ez alkalomból mindkét településen maradandó emlékhelyet kívánunk terveztetni, illetve kialakítani.   (Az ünnepség költségeire Alapítványunk pályázatot nyújtott be az NCA-hoz. A pályázati anyag részletesen tartalmazza az egy hetesre tervezett program-sorozatot.

ÉNEKKARI PRÓBÁK:  Háromszólamú vegyeskarunk csütörtökön du. 5 órai kezdettel tartja próbáit. (A nyári időszakban szünet van.) Énekkarunk fellép az egyházlátogatáson,  esküvőkön,  falukarácsonyon, társadalmi, városi rendezvényeken, adventi hangversenyen.

HITTANÓRÁK: Hittanórákat és a konfirmációi előkészítéseket az iskolákban, és a gyülekezeti teremben a bejelentett csoportszámban és időpontban tartjuk. Hittanos gyermekeinkkel rendszeresen rendezünk színdarabelőadásokat karácsonykor. Az erre való felkészülés több hetet vesz igénybe, hetente két-három alkalommal próbálunk a színdarabhoz illő énektanulással egybekötve. Ifjúsági órákat kántorunk segítségével tartunk a gyülekezeti teremben. Hittanos gyermekeinket 2008-ban a környékbeli Gerecse hegyekbe, valamint Esztergomba és Budapestre visszük egy-egy napos kirándulásra, valamint nyári táborozást is tervezünk Tagyospusztára.

KARITATÍV SZOLGÁLAT: Alapítványunk tagjai remélhetőleg 2008-ban is segítenek a gyülekezetünkhöz tartozó idős emberek felkeresésében és a részükre elkészített ajándékcsomagok elkészítésében, kiszállításában. (Az ajándékcsomagokat az Alapítvány javára felajánlott 1%-okból kívánjuk finanszírozni.)

ALAPÍTVÁNYI ÜLÉSEK: Alapítványunk kuratóriumi tagjai 2008-ban –az alapító okiratnak megfelelően- legalább 2 alkalommal üléseznek, és részletesen megbeszélik az Egyházközség karitatív szolgálatát, és anyagi támogatásának lehetőségeit, valamint a NCA-hoz beadandó pályázati anyagokat, melyeket a lelkésznő készít el.
 
PRESBITEREK RÉSZÉRE TERVEZETT ÖSSZEJÖVETELEK: Egyházközségünk pályázatot nyújt be a 2008-ban is kiírásra kerülő Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány által közzétett pályázatra. Pályázatunk esetleges pozitív elbírálása esetén közösségi termünket szeretnénk felújítani, a kemence helyiségét szigetelni, a vízvezetékeket és a bejárati ajtót kicserélni. Ehhez továbbra is szükségünk lesz presbiter testvéreink fizikai munkájára, segítségére. Amint a 2007. esztendőben is a főbejárati faragott kapu felállításánál főgondnok úr és presbiter testvéreink szinte erőn felüli munkát végeztek el, melyért hála és köszönet illet mindenkit, aki e nagy horderejű munkából bármilyen módon kivette a részét.

 2008-ban is, a tavalyi évhez hasonlóan tervezzük Presbiter testvéreink névnapjának megünneplését (az év folyamán összevontan, három csoportban- márciusban, májusban és decemberben.)
 
KIRÁNDULÁSOK:

2008-ban a partiumi Érszakácsi és Szekeres református gyülekezeteinek meghívására kirándulást, illetve viszontlátogatást tervezünk Nagykároly környékére, visszaadva az érszakácsiak és szekeresiek 2007. októberében a lábatlani gyülekezetben tett látogatását.
 
Főgondnok Úr vezetésével és az egész Presbitérium összefogásával sikerült céljainkat megvalósítani 2007-ben is és az Úr Isten segítségét kérjük, hogy ezután is adjon erőt, kitartást, türelmet további vágyaink, terveink véghezviteléhez a 2008. esztendőben is.

Lábatlan, 2008


[ 2007.11.25. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
repül