nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Szociális ellátás / Kuckó Gyermekjóléti Szolg. oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
december 2022
előre
Kuckó Gyermekjóléti Szolg.

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

(2541 Lábatlan, Cementgyári ltp. 5.)

A szolgálat épülete

A szolgálat által végzett tevékenységek:

- a gyermekek, és családtagjaik számára szabadidős programok szervezése, és kivitelezése
- családi konfliktusok megoldásának elősegítése (Gyakran előfordul, hogy válás alkalmával kialakul a konfliktus - kapcsolat ügyelettel igyekszünk segíteni, hogy megoldódjanak a problémák.)
- szociális információnyújtó szolgálat keretében a különböző támogatások igénybevételének feltételeiről tájékoztatás, segítés az igénylésükbe
- szociálisan válsághelyzetben lévő várandós anya segítése
- pszichológiai, jogi tanácsadás szervezése
- együttműködés az oktatási-nevelési, szociális illetve egészségügyi intézményekkel

2016. február 1-jével az ügyfélfogadási idő megváltozik!
hétfő: 8-12 h
szerda: 8-16 h
péntek: 8-11 h

Elérhetősége ügyfél fogadási időben vagy időpont egyeztetés az alábbi számon:+ 36 33 461-091
A családgondozók elérhetőségei:

- Kecskeméti Adél 0630/935 07 53
- Sallai Tiborné 0630/935 05 27
Támogató Szolgálat:
A Támogató Szolgálat 2007. november 1-jén kezdte meg működését. A Szolgálat ellátási kötelezettsége Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót és Süttő közigazgatási területén egyedül vagy családban élő, önmaguk ellátására nem képes, súlyosan fogyatékos látás-, hallás-, mozgássérült, autista, értelmi sérült vagy halmozottan fogyatékos emberek ellátására terjed ki.
Céljai között szerepel a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása személyi segítő szolgálat keretében, valamint a lakásokon kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése). A Támogató Szolgálat feladatait, személyszállítás, személyi segítő szolgálat illetve tanácsadás útján látja el.

A képgalériában megjelenített képeinkkel szeretnénk betekintést engedni programjainkba. Szabadidős programjaink célja, hogy pozitív mintát vigyünk a szocializációs folyamatba azoknál a gyermekeknél, akiknél ezek a hiányok fennállnak.

Gyermekjóléti Szolgálat képei
 

A szolgáltatásunk térítésmentes.

Az Intézmény szakmai programja (frissítve 2015.07.07.):

- Gyermekjóléti szolgáltatás

- Családsegítő szolgáltatás

- Támogató szolgáltatás

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat állandó programjai

Játékkuckó:
Szerdánként: Nyergesújfalun 15-17h ,helyszín Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Rendelőintézet emeletén)
Csütörtökönként: Lábatlanon 15-17h, helyszín Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Zalka Máté ltp 5.
Kuckó Ifjúsági Klub:
Programjainkra szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket, fiatalokat!

Tájékoztató a Támogató Szolgálat tevékenységéről

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése. Az igénybevevő életvitelének megkönnyítése, lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
Feladataink

1. Személyi segítés

A fogyatékossággal élő személy aktív közreműködésével lakáson belül és kívül egyaránt segítséget nyújtunk a mindennapi életviteli teendőkben, lakásfenntartással kapcsolatos mindennapi tevékenységekben. Több kliensünk igényli a rendszeres személy körüli, higiénés teendők ellátását. Gyakoriak a szakorvoshoz, rendelésre történő kísérések.
2. Szállítás
A szolgáltatás célja a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése. Igénybe vehető rendszeresen vagy alkalomszerűen. Szállítószolgálatunkra az igény folyamatosan nő. Rendszeres szállításaink:
- súlyosan fogyatékos, illetőleg tartósan beteg gyermekek szállítása speciális általános iskolába Esztergomba munkanapokon,
- súlyosan fogyatékos, illetőleg tartósan beteg gyermekek szállítása Budapestre hetes iskolába
3. Tanácsadás, információnyújtás
Többen fordulnak hozzánk segítséget kérve a nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, néhány esetben akadályoztatás esetén a közvetlen ügyintézésben.
Ellátotti kör:
A Szolgálat igénybevételére a Lábatlan, Nyergesújfalu, Süttő, és Bajót közigazgatási területén élő fogyatékkal élő személyek jogosultak, akiknek mozgásszervi, érzékszervi, vagy mentális fogyatékossága miatt szüksége van a Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokra a társadalmi életben való egyenlő részvétel biztosításához. Mindezek valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjednek:
• Látássérültek
• Hallássérültek
• Mozgásszervi fogyatékosok
• Autisták
• Halmozottan fogyatékosok
A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül az a személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A támogató szolgálat székhelyének címe: Lábatlan, Cementgyári lakótelep 5.
Vezetékes telefonszám: 06-33/461-091
Mobil telefonszám: 06-30/449-2544, 06-30/636-9033[ 2007.11.25. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-
-