nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Vállalkozóknak / Általános bemutatás oldalon áll
Vállalkozóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
december 2022
előre
Általános bemutatás

Lábatlan és Piszke lakossága a XVIII. században szőlőműveléssel, fuvarozással, márványfejtéssel foglalkozott. Lábatlannak a XIX. században ismert 3 kőszénfeltárása, de egy sem fejlődött bányává, mészkő- (szürke márvány) és márgalelőhelyei viszont igen. Ezekre a XIX. és XX. században országos jelentőségű építőanyag-ipar települt.

Piszkén szőlőművelés, „márványkő törése”, mészégetés és mészkőkereskedés nyújtott biztos anyagi alapot a lakosságnak. Piszkének a századfordulón virágzó ipara volt. E korszakban a 300-400 m hosszú pisznicei bánya adta – számos más mellett, pl. Ördöggát – a „hazai legjobb márványanyagot… túlnyomóan vörösmárványt”. 1905-ben modern felszerelésű kőfaragó üzemet létesített Fellegi Antal. A „vörös márvány” azonos volt Piszke nevével. Hajóállomásáról Németország, Svájc és Dánia felé is indultak szállítmányok.

Településünkön a XIX. század második felében indult meg az iparosodás. Az első üzemek létesítésével, a nagyarányú fejlődés következtében a község lakossága megkétszereződött.

Az 1868-ban alapított cementgyár ipartörténeti jelentősége, hogy itt kezdték el Magyarországon a portlandcement gyártását. A Bersek-hegyi alsóliász (jurakor) márgabányával 3,5 km-es drótkötélpálya kötötte össze a gyárat.

1907-ben létesült az azbeszt cement-, pala- és papírgyár. Ez a gyár 1925-ben csak papírgyártásra tért át.

1942-ben alapították a beton-, vasbeton- és feszített betonelem gyárat.

A település életét meghatározták és meghatározzák a munkalehetőségek, amelyre döntően az ipari üzemekben van lehetőség. Jelenleg a városban a három nagy gyár mellett működik számos kisebb vállalkozás is.

A gazdaság fejlettségi színvonala és az adott település fejlődése között szoros a kapcsolat: egy fejlődő, virágzó gazdasággal rendelkező település maga is látványosabban fejlődik.

Az ipari termékek szinte mindenhová elviszik városunk hírnevét. Ma a Lábatlan név hallatán Magyarországon mindenhol a cement-, mész-, és betongyártás jut az emberek eszébe, Piszke neve pedig a reklámokból jól ismert papíripari termékek származásának helyét jelöli („Piszke papír – minden esetre”).

A Piszkei Papír Rt. gyártja többek között a „Crepto” toalett papírokat, „Szilvia” papírtörlőt, „Nárcisz” papírzsebkendőt.

A jelenleg Holcim Hungária Rt. néven üzemelő cementgyár 1868–ban kezdte meg működését, cementgyártással és mészégetéssel foglalkozott. Ma a Holcim Rt.-ben történik a cementgyártás, a Calmit Kft. végzi a mészgyártást.

A Pfleiderer Vasbetonipari Rt. építési betontermékek gyártásával foglalkozik.

Természetesen Lábatlanon napjainkban nemcsak e három nagy gazdasági társaság működik. 2001-ben a Lábatlanon működő vállalkozások száma 304 volt. Ebből a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások száma 50, a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások száma 254.

A város népességének 64,8%-a, vagyis 3.499 fő* tartozik a munkaképes korúak csoportjába. Annak ellenére, hogy a Lábatlanon tevékenykedő gazdasági szervezetek nagy létszámot foglalkoztatnak, munkanélküliek is vannak a településen. A regisztrált munkanélküliek száma: 165 fő.

A Lábatlanon élő aktív keresők 62,4%-át (1.383 fő) a helyi üzemek, válla1kozások foglalkoztatják, az eljáró munkavállalók száma 834 fő*.

[* Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – 2001.]

A munkaképes korú népesség száma 2001-ben 3.498 fővolt. A lakónépességből (5.397 fő) a helyben lakó aktív keresők száma 2.217 fő (41,1%).

A munkaképes korúak közül a városból eljáró dolgozók száma 834 fő, vagyis csupán 23,8%-a a lábatlani munkaképes korúak csoportjába tartozóknak és 37,6%-a a helyben lakó aktív keresőknek.

A helyben dolgozók az aktív keresők 62,4%-át képezik, az elingázók az aktív keresők 37,6%-át teszik ki. A helyben foglalkoztatottak közül a bejárók 43,3%-ban vannak.

A településünkre bejáró napi ingázók száma 1.058 fő, tehát 224 fővel, vagyis 26,9%-kal többen járnak ide dolgozni, mint ahányan eljárnak.

A helyben lakó aktív keresők száma 2.217 fő, a helyben foglalkoztatott aktív keresők száma pedig 2.441 fő, tehát a település foglalkoztatottsága 110,1%-os, mely adat alátámasztja a település térségi foglalkoztatási központ szerepét.

A Tata és Vidéke Takarékszövetkezet 1978 óta működik a településen jelentős lakossági felhasználóval, így komoly pénzforgalmat bonyolít le.

Lábatlanon 1872-ben létesítettek távírdát, mely a postai szolgáltatások egy részét képezte. A postahivatalok jelenlegi helyükön 1942-től működnek. A kézbesítést 6 fő látja el, az ügyfélszolgálati helyeken pedig összesen 6 fő végzi a postahivatalok belső munkáját. A postán hírlapárusítás és széles körű banki szolgáltatás is működik.

A különböző biztosító társaságok területi képviselőikkel vannak jelen a településen, kiszolgálva a lakosságot.

Településünkön mezőgazdasági szövetkezet nem működik. Egyéni gazdálkodók száma 370, ebből őstermelő 71.

Ha Lábatlan fejlesztésérő beszélünk, mindenek előtt be kell mutatni annak gazdasági felépítését, tisztázni kell a gazdasági erőviszonyokat.

A termelés, feldolgozás és értékesítés integrációs láncolata teremti meg a nemzetközi léptékben is versenyképes építőipart és könnyűipart, amely az Európai Unióba történő belépésünk után is biztosítja helyünket a minőségi termékek piacán.


[ 2007.11.25. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
Lábatlan madártávlatból
Bánya
Cementgyár